Rüyalar Gelecekten Haber Verebilir Mi?

Bazı inanışlara göre rüyalar gelecekten haber verirken; psikoloji bilimine, farklı inanışlara ve bilim dünyasına göre ise rüyalar gelecekten haber vermez. Bu konu; inanç bakımından ve bilim bakımından, ayrı ayrı incelenmesi gereken bir konudur.

İnanca Bağlı Olarak, Rüyalar Gelecekten Haber Verir Mi?

Bazı inanışlarda, yaratıcı tarafından çeşitli mesajlar gönderildiğine inanılır. Bu mesajlar için ise en uygun alan rüyalardır. Rüya içerisinde hissedilen duygular, ortaya çıkan sorunlar, yaşanan durumlar; kısmen veya tamamen gelecekten haber olarak yorumlanır. Bu durum, rüya tabirlerini de etkiler.

Bilime Bağlı Olarak, Rüyalar Gelecekten Haber Verir Mi?

Bilime ve özellikle de psikoloji bilimine göre; rüyaların gelecekten haber verme gibi bir durumu yoktur. Beyin; bilmediği bir varlığı, şahit olmadığı, yaşamadığı veya duymadığı, daha önce hiç haberdar olmadığı şeyleri üretemez. Bu sebeple yaşanmamış olan geleceğin de bir işareti, mesajı söz konusu olamaz. Farkında olunmadan bilinçaltı ortaya çıkmıştır ve bireyler bu durumu gelecekten alınan bir haber olarak algılayabilir.

Ücretsiz, gerçek bir şekilde rüyanızı yorumlatmak için: TIKLAYINIZ